FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Výstavy a výročí

Ježíš a Maria

Největší svátek v Bruggách

Procesí Svaté krve je svátkem církve a velkolepou podívanou pro turisty.

 

Významnou církevní slavností, jejíž počátky se datují do středověku, je Procesí Svaté krve. Velkolepá akce, která se koná každým rokem v Bruggách v den Nanebevzetí Ježíše Krista, vždy přiláká desítky tisíc diváků. Její historickou podstatou a také vrcholem programu je uctívání relikvie – Ježíšovy krve – o které se traduje, že právě v tento den každým rokem znovu zkapalní. Událost se koná pod záštitou UNESCO a i v dnešní moderní době si zachovává duchovní ráz, proto v tento den přijíždějí do středověkých Brugg kromě turistů i zástupci církve z celého světa – biskupové, kněží a jeptišky. Přehlídky, jež mimořádnou událost doprovází, se účastní více než tři tisíce lidí, ale také mnoho zvířat, a to od hus až po velbloudy. Pěvecké sbory střídají taneční skupiny, slavnostně vyzdobené koňské povozy pomalu projíždějí před očima zvědavých diváků a herci zaplní svými představeními město, které tento den prožívá svůj „Brugges Schoonste Dag“ – Nejkrásnější den v Bruggách.

     
     
     
    © Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011