FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Romantická místa

Graslei

Graslei & Korenlei, Gent

Nábřeží Graslei & Korenlei

 

V srdci města, lemovány zdobnými průčelími cechovních domů, naleznete dvě nábřeží, mezi nimiž protéká říčka Leie. Ve středověku přístav s čilým obchodním ruchem, zaměřený především na obchod s obilím.

     
     
     
    © Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011