FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Newsletter 8/2009

 
FTIK informuje
Pozvánka

Vážení pøátelé,

dovolujeme si vás pozvat na námi spolupoøádanou akci nazvanou Belgie ve sklenici a na talíøi. V rámci této akce mùžete v pražském hotelu Mandarin Oriental ochutnat 75 druhù skvìlých belgických piv a belgické gastronomie.

Více informací najdete zde.

Tìšíme se na vaši úèast.

Pivo
     
     
     
    © Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011