FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Adopce na dálku

 

Cestovní kancelář Dutch Masters, provozovatel Flanderské turistické informační kanceláře a Holandské turistické informační kanceláře, podporuje již od svého založení různé charitativní projekty.

V letech 1993, 1994 a 1995 to byly ve spolupráci s Domy dětí a mládeže letní dětské tábory v Holandsku, od roku 1996 pak speciální zájezdy pro vozíčkáře a od roku 1998 jsou to tradičně dva projekty, jeden (letní) zaměřený na děti (například ve spolupráci s FN Motol a KID o.p.s.), druhý (zimní) pak zaměřený na pomoc útulkům pro zvířata.

Od roku 2003 jsme se rozhodli zapojit do projektu „Adopce na dálku®“. Celý projekt „Adopce na dálku®“ je založen na finanční pomoci nejchudším dětem v Indii, Litvě a Ugandě, aby mohli dosáhnout vzdělání, které je pro ně z finančních důvodů nedostupné. Účastí v projektu se dítěti otevírá cesta k perspektivnější budoucnosti a zároveň k radostněji prožitému dětství. Dárci, tzv. „adoptivní rodiče“ nepomáhají anonymně, ale naopak poskytují zcela osobní pomoc konkrétnímu dítěti, které se ocitá v nouzi. „Své“ dítě si mohou vybrat a být s ním v kontaktu prostřednictvím pravidelné korespondence. Děti „rodičům“ minimálně 2x ročně píší a 1x ročně posílají svá vysvědčení a zprávy o svém pokroku s novou fotografií.

Námi adoptované děti:

SathishSathish Shanker – 12 let

  • pochází z oblasti Karnataka v Indii, je velmi nadaný, ve škole se dobře učí a je aktivní, má nadání ke hře na hudební nástroje, mezi jeho koníčky patří psaní a zpěv
  • je křesťan, chodí do 4. třídy základní školy, jeho oblíbeným předmětem je vlastivěda
  • má čtyři bratry
  • jeho rodiče jsou nádeníci, kteří pracují za velmi nízkou mzdu na panských polích

Angella Nalumansi – 7 let

  • pochází z města Kampala v Ugandě, má velmi dobrý prospěch ve škole, chtěla by se stát učitelkou a jejím koníčkem je kreslení
  • je křesťanka, chodí do 2. třídy základní školy, její oblíbeným předmětem je čtení
  • má dvě sestry
  • její otec zemřel, matka je nezaměstnaná, nemají ani dům, ani půdu a ani zvířata
Chcete-li i Vy pomoci, kontaktujte prosím:

Arcidiecézní charita Praha, Projekt Adopce na dálku®
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 250 985, Fax: 222 522 352
E-mail: adopce@charita-adopce.cz
www.charita.cz

 
 
 
 
© Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011