FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Odkazy

 

De Skieven Architek, kavárna
Vossenplein 50, 1000  Brusel, Flandry, Belgie
Tel.: 0032-2-5144369

Otevřeno:
05:00 - 22:00 hodin

 
Kavárna De Skieven Architek

  Dobrý den

  Goeden dag

  chuden dag

  Dobré ráno

  Goeden morgen

  chuden mórche

  Dobré odpoledne

  Goeden middag

  chuden midach

  Nashledanou

  Dag/Tot ziens

  dách/tot zíns

  Jmenuji se…

  Mijn naam is..

  mejn nám is…

  Promiňte

  Pardon

  párdon

  Prosím

  Alstublieft

  alstyblíft

  Děkuji

  Dank u

  dank y

  Ano/Ne

  Ja/Nee

  ja/né

  Pán/Paní

  Meneer/Mevrouw

  menér/mefrau

  Nerozumím

  Ik begrijp het niet.

  Ik bechrejp het nít

  Mluvíte anglicky/německy/francouzsky?

  Spreekt U Engels / Duits / Frans??

  sprékt y englsdöyts/frans?

  Včera/Dnes/Zítra

  Gisteren/Vandaag/Morgen

  chistere / fandách / morche

  Den/Týden/Měsíc/Rok

  Dag/week/maand/jaar

  dach/vék/mánd/jár

  Kde jsou toalety?

  Waar zijn de toiletten?

  Vár zejn d toalete

  Je zde…?

  Is hier…?

  Is hír…?

  Hledám…

  Ik zoek…

  ik zuk…

  Vlevo/Vpravo

  Links/rechts

  links/rechts

  Zavřeno/Otevřeno

  Dicht/open

  dicht/ópe

  Velký/Malý

  Groot/klein

  chrót/klejn

  Starý/Nový

  Oud/nieuw

  aud/ňjů

  Nahoru/Dolů

  Naar boven/naar beneden

  nár bófe/nár benéde

  Horký/Studený

  Warm/koud

  varm/kaud

  Kolik to stojí?

  Hoeveel kost dat?

  Huvél kost dat

  Chtěl bych…

  Ik wil graag

  ik vil chrách…

  Mohu platit kreditní kartou?

  Mag ik met credit card betalen?

  mach ik met d kredit kárt betále

  Kolik je hodin?

  Hoe laat is het?

  hu lát is het

  Hodina

  Uur

  ýr

  Můžete mi pomoci?

  Kunt U mij helpen?

  kynt y mej helpe?

  Chci vyměnit…

  Ik wil graag wisselen…

  ik vil chrách visele

  Plán (města)

  Plattegrond van…

  platechrond fan

  Cyklisti

  Fietsers

  fícers

  Chodci

  Voetgangers

  futchangers

  Objížďka

  Omleiding

  omlejding

  Jede se tudy do…?

  Is dit de weg naar…?

  Is dit d vech nár…?

  Nádraží

  Station

  stacijón

  Letiště

  Luchthaven

  lychthafe

  Jednoduchou jízdenku do…

  Enkele reis naar…

  enkele rejs nár…

  Zpáteční do…

  Retour naar…

  rirtúr nár

  Nemocnice

  Ziekenhuis

  zíkehöys

  Lékárna

  Apotheek

  apoték

  Lékař/Zubař

  Arts/Tandarts

  arc/tantarc

  Pošta

  Postkantoor

  postkatór

  Poštovní schránka

  Brievenbus

  brívebys

  Známky

  Postzegels

  postzéchls

  Pohled/Dopis do Čech

  Ansichtkaart/brief naar Tsjechië

  anzichtskárt/bríf nár čechije

  Telefonní budka

  Telefooncel

  telefónsel

  Jídelní lístek, prosím

  Menukaart,alstublieft.

  menykárt, alstyblíft

  Účet

  De rekening

  d rékening

  Sklenice/láhev

  Glas/fles

  chlas/fles

  Dali bychom si červené, bílé víno

  Wij willen graag rood, wit wijn

  vij vile chrách ród ,vit vejn

  Pivo/vodu/džus

  een pilsje, bier/ water,spa/sap

  en pilšje, bír/vátr,spá/sap

  Kávu /s mlékem/se šlehačkou

  Een kopje koffie/met melk/met slagroom

  en kopje kofí/met melk/met slachróm

  Mohu kouřit?

  Mag ik roken?

  mach ik róke?

  Snídaně/Oběd/Večeře

  Ontbijt/Lunch/Dinner

  ontbejt/ lanč/dinr

  Potraviny

  Levensmiddelen

  léfensmidele

  Chléb

  Brood

  brót

  Máslo

  Boter

  bótr

  Sýr

  Kaas

  kás

  Mléko

  Melk

  melk

  Zmrzlina

  Ijsje

  ejšje

  Minerálka

  Spa, Mineraalwater

  spá, minerálvátr

  Dny v týdnu  Pondělí

  Maandag

  mándach

  Úterý

  Dinsdag

  dinsdach

  Středa

  Woensdag

  vunsdach

  Čtvrtek

  Donderdag

  dondrdach

  Pátek

  Vrijdag

  frejdach

  Sobota

  Zaterdag

  zatrdach

  Neděle

  Zondag

  zondach

  Číslovky  0

  nul

  nyl

  1

  een

  én

  2

  twee

  tvé

  3

  drie

  drí

  4

  vier

  vír

  5

  vijf

  fejf

  6

  zes

  zes

  7

  zeven

  zéfe

  8

  acht

  acht

  9

  negen

  néche

  10

  tien

  tín

  11

  elf

  elf

  12

  twaalf

  tválf

  13

  dertien

  dertín

  14

  veertien

  fértín

  15

  vijftien

  fejftín

  16

  zestien

  zestín

  17

  zeventien

  zéfntín

  18

  achttien

  achtín

  19

  negentien

  néchentín

  20

  twintig

  tvintech

  30

  dertig

  dertech

  40

  veertig

  fértech

  50

  vijftig

  fejftech

  60

  zestig

  zestech

  70

  zeventig

  zéfntech

  80

  tachtig

  tachtech

  90

  negentig

  néchntech

  100

  honderd

  hondrd

   
  Jdi na stránku:
   
   
   
  © Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011